• Професионализмот создава квалитет, Услугата создава вредност!
  • sales@erbiumtechnology.com
Интегриран систем за навигација со оптички влакна

Интегриран систем за навигација со оптички влакна

  • Интегриран систем за навигација со оптички влакна

    Интегриран систем за навигација со оптички влакна

    Интегрираниот систем за навигација со оптички влакна S300D се заснова на економичен жироскоп со оптички влакна со затворена јамка, акцелерометар и табла за примање GNSS од висока класа, преку имплементација на алгоритам за фузија и навигациско решение со повеќе сензори за да се задоволат потребите на мобилните со средна и висока прецизност. мерни системи, големи UAV-и итн.

    Полето за апликација бара точно мерење на информации за ставот, насловот и позицијата.