• Професионализмот создава квалитет, Услугата создава вредност!
 • sales@erbiumtechnology.com
Ербиум стакло ласер од 1535nm

Ербиум стакло ласер од 1535nm

Тоа е побезбеден цврст ласер за очи со излезна бранова должина од 1535 nm.Има карактеристики на мал волумен, мала потрошувачка на енергија, висока доверливост и добра стабилност, различен опсег на температури, што докажува дека е безбеден, ефикасен и стабилен побезбеден ласер за очи.
Усвојува ЛД-пумпиран ербиум ласер со 1,4~2,0μm побезбедна излезна бранова должина на окото, неговиот оптички квалитет е блиску до ограничувачката вредност на дифракцијата.

 • 1535nm Ербиум стакло ласер -100

  1535nm Ербиум стакло ласер -100

   Енергија на пулсот (мин./тип.):132 μJ / 134 μJ

  Стапка на повторување на пулсот:1-20 Hz

  Дивергенција на зракот:<10 денари

  Тежина:6гр

  GT-1535-100 е интегриран со ербиумско ласерско стакло и извор на полупроводничка пумпа развиен од Erbium Tech со своите независни права на интелектуална сопственост.

  Тоа е безбеден ласер за очи со бранова должина безбедна за очи на 1535 nm во атмосферски прозорец со квалитет на висок зрак на ласерски пулс, кој е погоден за безбеден ласерски опсег.

 • 1535nm Ербиум стакло ласер -200

  1535nm Ербиум стакло ласер -200

  Енергија на пулсот (мин./тип.):200 μJ /240 μJ

  Стапка на повторување на пулсот:1-10 Hz

  Дивергенција на зракот:<10 денари

  Тежина:6гр

  GT-1535-200 е интегриран со ербиумско ласерско стакло и извор на полупроводничка пумпа развиен од Erbium Tech со своите независни права на интелектуална сопственост.

  Тоа е безбеден ласер за очи со бранова должина безбедна за очи на 1535 nm во атмосферски прозорец со квалитет на висок зрак на ласерски пулс, кој е погоден за безбеден ласерски опсег.

 • 1535nm Ербиум стакло ласер-300

  1535nm Ербиум стакло ласер-300

   Енергија на пулсот (мин./тип.):300 μJ / 320 μJ

  Стапка на повторување на пулсот:1-20 Hz

  Дивергенција на зракот:<10 денари

  Тежина:6g

  GT-1535-300 е интегриран со ербиумско ласерско стакло и извор на полупроводничка пумпа развиен од Erbium Tech со своите независни права на интелектуална сопственост.

  Тоа е безбеден ласер за очи со бранова должина безбедна за очи на 1535 nm во атмосферски прозорец со квалитет на висок зрак на ласерски пулс, кој е погоден за безбеден ласерски опсег.

 • Ербиум стакло ласер од 1535 nm - 400

  Ербиум стакло ласер од 1535 nm - 400

  Енергија на пулсот (мин./тип.):400 μJ / 420 μJ

  Стапка на повторување на пулсот:1-20 Hz

  Дивергенција на зракот:<10 денари

  Тежина:10гр

  GT-1535-400 е интегриран со ербиумско ласерско стакло и извор на полупроводничка пумпа развиен од Erbium Tech со своите независни права на интелектуална сопственост.

  Тоа е безбеден ласер за очи со бранова должина безбедна за очи на 1535 nm во атмосферски прозорец со квалитет на висок зрак на ласерски пулс, кој е погоден за безбеден ласерски опсег.

   

 • 1535nm Ербиум стакло ласер -500

  1535nm Ербиум стакло ласер -500

  Енергија на пулсот (мин./тип.):480 μJ / 510 μJ

  Стапка на повторување на пулсот:1-10 Hz

  Дивергенција на зракот:<10 денари

  Тежина:12гр

  GT-1535-500 е интегриран со ербиумско ласерско стакло и извор на полупроводничка пумпа развиен од Erbium Tech со своите независни права на интелектуална сопственост.

  Тоа е безбеден ласер за очи со бранова должина безбедна за очи на 1535 nm во атмосферски прозорец со квалитет на висок зрак на ласерски пулс, кој е погоден за безбеден ласерски опсег.

 • 1535nm Ербиум стакло ласер-45μJ

  1535nm Ербиум стакло ласер-45μJ

  Енергија на пулсот (мин./тип.):44μJ / 45 μJ

  Стапка на повторување на пулсот:1 kHz

  Дивергенција на зракот:<15 денари

  Тежина:7гр

  GT-1535-45 е интегриран со ербиумско ласерско стакло и извор на полупроводничка пумпа развиен од Erbium Tech со своите независни права на интелектуална сопственост.

  Тоа е безбеден ласер за очи со бранова должина безбедна за очи на 1535 nm во атмосферски прозорец со квалитет на висок зрак на ласерски пулс, кој е погоден за безбеден ласерски опсег.

   

 • 1535nm Ербиум стакло ласер-2mJ

  1535nm Ербиум стакло ласер-2mJ

   Енергија на пулсот (мин./тип.):2 mJ / 2,5 mJ

  Стапка на повторување на пулсот:5 Hz

  Дивергенција на зракот:4 метри

  Тежина:120гр

  GT-1535-2MJ е интегриран со ербиумско ласерско стакло и извор на полупроводничка пумпа развиен од Erbium Tech со своите независни права на интелектуална сопственост.

  Тоа е безбеден ласер за очи со бранова должина безбедна за очи на 1535 nm во атмосферски прозорец со квалитет на висок зрак на ласерски пулс, кој е погоден за безбеден ласерски опсег.